ZUS Nieuwsbrief >
én leuke acties

Colofon

Algemeen uitgeefdirecteur: J.J.A.M. de Leeuw

Hoofdredacteur: Marianne Verhoeven
Senior editor: Tom Kellerhuis

Art director: Marlou van Uden

Chef redactie: Marleen Hogendoorn
Eindredactie: Felix Huygen
Bureauredactie: Robyn Samsom
Chef kunst: Fieke Tissink
Vormgeving: Emmely Pardon

Hoofd Marketing: Femke Schippers
Webcoördinatie: Kevin van Vliet
Webredactie: Jana Simmelink, Stijn Zwaagstra

Aan dit nummer werkten mee:
Alexandra Besuijen, Bram Bakker, Lisa Bouyeure, Loek Blonk, Corbino, Selma Sofie van Gorkum, Nico Hofstra, Nathalie Huigsloot, Ien van Laanen, Nina Maissouradze, Emmely Pardon, Sander Pardon, Esmee Rozemeyer, Astrid Postma-Smeets, Pascale Simons, Corné van der Stelt (Coverbeeld), Paul Tolenaar, Monne Tuinhout, Dido de Wolf, ANP Foto

Redactieadres:
Joan Muyskenweg 6,
1096 CJ Amsterdam,
Postbus 95044, 1090 HA Amsterdam
Telefoon 020-5979500, zus@hpdetijd.nl

Advertentie-exploitatie Audax Publishing
020-5979641 sales@publishing-audax.nl
Distributie Betapress BV, Gilze
Druk Senefelder Misset, Doetinchem

Abonnementsprijzen en –voorwaarden
Jaarabonnement: €35,00
Een abonnement sluit u hier af.

Abonnementenservice
Voor klachten, vragen over bezorging of betaling: www.aboland.nl (Klantenservice – Contactformulier). Adreswijzigingen kunt u hier ook doorgeven. In dringende gevallen kunt u bellen met Abonnementenland: 0251-760128

Privacy
De door u verstrekte gegevens worden opgenomen in ons abonnementenbestand. Dit bestand is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens in Den Haag en kan worden gebruikt om u informatie te verschaffen over abonnementen, voordeelaanbiedingen et cetera van Audax Publishing. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit kenbaar maken.

Auteursrecht
ZUS is een productie van Code II B.V. Alle rechten worden nadrukkelijk voorbehouden. Niets uit de uitgave mag worden gereproduceerd en/of verveelvoudigd, op welke wijze (waaronder mechanische, fotografische en/of elektronische) dan ook, of worden opgeslagen in een database, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Samenwerkingsverbanden
ZUS werkt bij tijd en wijle samen EOS, The Interview People en HP/De Tijd